Ödənişlərin qaytarılması halları

Sizə vəd edilən xidmətin hər hansı texniki və ya başqa səbəbdən sizə verilə bilmədiyimiz halda ödənişiniz geri qaytarılacaqdır.

Əgər bizdən  aldığınız hər hansı xidmət ( video dərs, online sınaq imtahanı, elektron dərs vəsaiti, və ya başqa xidmətlər) hər hansı səbəbdən silinərsə və ya aktivlik statusu ləvğ edilərsə o zaman ödəniş tarixinizə baxılacaqdır. Əgər ödəniş tarixinizdən bir ildən çox müddət keçmiş olarsa ödənişiniz geri qaytarılmayacaqdır.