Inspirational journeys

Follow the stories of academics and their research expeditions

"Sabahın alimləri" layihə yarışması

Şəmistan Əlizadə

Thu, 13 Jun 2024

"Sabahın alimləri" layihə yarışması

Sabahın alimləri layihə yarışması. 

İştirakçılar: Kamran Nəcəfli 2-ci yer,

Rəsul Nəbili 3-cü yer

Davud Poladoğlu Həşimov 3-cü yer 

1 Rəylər

Thu, 13 Jun 2024

"><img>

Reply

Leave a comment