Inspirational journeys

Follow the stories of academics and their research expeditions

"Sabahın alimləri" layihə yarışması

Şəmistan Əlizadə

Sat, 02 Dec 2023

"Sabahın alimləri" layihə yarışması

Sabahın alimləri layihə yarışması. 

İştirakçılar: Kamran Nəcəfli 2-ci yer,

Rəsul Nəbili 3-cü yer

Davud Poladoğlu Həşimov 3-cü yer 

1 Rəylər

Sat, 02 Dec 2023

"><img>

Reply

Leave a comment